Hướng dẫn xin học bổng VEST 500 của chính phủ Đài Loan năm 2016

| In Hướng dẫn xin học bổng VEST 500 của chính phủ Đài Loan năm 2016

 THÔNG TIN

 TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC TẠI ĐÀI LOAN NĂM 2016 THEO CHƯƠNG TRÌNH VEST-500

1.  Chương trình học bổng:

-     Chương trình học bổng tiến sĩ ( thời gian đào tạo không quá 04 năm)

-     Chương trình học bổng thạc sĩ ( thời gian đào tạo không quá 02 năm )

 2. Số lượng học bổng và Chế độ học bổng

  Tổng số có 60 suất học bổng toàn phần, người dự tuyển trúng tuyển được hưởng các quyền lợi sau:

-     Hỗ trợ từ phía Việt Nam: Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam cấp phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường, sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm y tế và 01 vé máy bay lượt đi và lượt về.

 -  Hỗ trợ từ phía Đài Loan: Liên minh 45 trường đại học tham gia đề án VEST 500 (đính kèm tệp danh sách các trường) sẽ miễn học phí cho toàn bộ khóa học và xem xét cấp thêm học bổng (nếu có). 

3. Ngành học

Người dự tuyển đăng ký học các ngành được đào tạo tại các trường đại học tại Đài Loan thuộc danh sách liên minh VEST 500. Đồng thời ngành học phải phù hợp với quy định ngành đào tạo của các đề án đào tạo bằng ngân sách nhà nước Việt Nam như sau:

3.1. Ngành học đào tạo trình độ tiến sĩ:

Các ngành học theo nhu cầu đào tạo giảng viên của các trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, ưu tiên đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp, công nghệ sinh học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn mà trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc đào tạo chất lượng chưa cao.

3.2. Ngành học đào tạo trình độ thạc sĩ:

Ưu tiên đào tạo giảng viên các cơ sở giáo dục đại học về các ngành mà trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc đào tạo chất lượng chưa cao; Đối với các nhóm đối tượng khác, ngành đào tạo tùy thuộc vào nhu cầu thực tế cần ưu tiên đào tạo của các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các Bộ, ngành và cơ quan khác của nhà nước, bao gồm các nhóm ngành: Khoa học tự nhiên, công nghệ năng lượng mới, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo máy và tự động hóa, công nghệ môi trường, y, dược, điều dưỡng, quản lý công, khoa học xã hội và nhân văn, các ngành đào tạo đặc thù và ngành ưu tiên khác.  

4. Đối tượng dự tuyển            

4.1. Dự tuyển trình độ tiến sĩ

 a. Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện là cơ sở đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng

b. Sinh viên tốt nghiệp, học viên tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có nguyện vọng, cam kết đi học để làm giảng viên đại học, cao đẳng được một trường đại học, cao đẳng có ý kiến đồng ý bằng văn bản đề cử đi học để về làm giảng viên tại trường.

4.2. Dự tuyển trình độ thạc sĩ

a.Giảng viên: giảng viên biên chế hoặc hợp đồng làm việc của các trường đại học và cao đẳng được trường xét và cử dự tuyển nếu thỏa mãn các điều kiện: có ít nhất 02 năm công tác liên tục tại trường cử đi học tính đến ngày dự tuyển, tuổi dưới 35, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu quy định đối với người dự tuyển, ưu tiên người có thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc sinh viên đạt giải thưởng Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam của Bộ GDĐT và các giải thưởng khác tương đương (ví dụ: Nhân tài đất Việt, giài thưởng VIFOTEC,>>>), được dự tuyển và được xét cấp học bổng trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp nếu đã được tuyển dụng làm giảng viên với một cơ sở đào tạo đại học và cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở về trường tiếp tục công tác. 

b.Công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các Bộ, ngành và cơ quan khác của nhà nước: Có đủ thâm niên công tác quy định đối với công chức, viên chức nhà nước đi học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, tuổi dưới 35, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu quy định đối với người dự tuyển và được cơ quan xét cử dự tuyển đi học những ngành cần thiết để phục vụ công tác lâu dài cho cơ quan.        

Lưu ý: Những đối tượng thuộc phạm vi đào tạo của Đề án 165, đã được duyệt cấp học bổng hoặc đang trong thời gian dự tuyển học bổng trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Đề án 165 và các đối tượng đã được duyệt cấp học bổng hoặc đang trong thời gian dự tuyển các đề án, chương trình học bổng của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp không được tham gia dự tuyển theo Chương trình này.

5. Điều kiện dự tuyển

5.1.Người dự tuyển phải thỏa mãn các điều kiện chung như sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết trở về nước phục vụ tại cơ quan đã cử đi học;

- Không quá 35 tuổi (đối với người dự tuyển học bổng thạc sĩ), không quá 45 tuổi (đối với người dự tuyển học bổng tiến sĩ);

- Đăng ký ngành học phù hợp với ngành đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và quy định nêu tại mục 3 nêu trên;

- Có công văn của cơ quan công tác cho phép dự tuyển và cam kết trở về nước công tác (trường hợp đối tượng quy định tại mục điểm b mục 4.2. cần có cam kết đi học để về làm giảng viên, có ý kiến của người bảo lãnh và cơ sở đào tạo đại học đề cử đi học);

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;-lĐủ trình độ ngoại ngữ theo qui định tại Mục 6 của Thông báo này;

- Ưu tiên người đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu trong và sau khi học đại học, cao học; có thành tích nghiên cứu khoa học thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học, hoặc báo cáo tại Hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong Kỷ yếu hội nghị quốc tế, quốc gia và cấp ngành, hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc đang được ứng dụng vào thực tiễn.

5.2. Điều kiện cụ thể khác đối với người dự tuyển dự tuyển trình độ tiến sĩ:

- Đối tượng quy định tại điểm a mục 4.1. phải có bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ hệ chính quy với kết quả học tập đạt loại khá trở lên (7,0 điểm trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương).

- Đối tượng quy định tại điểm b mục 4.1. phải có kết quả học đại học đạt loại giỏi trở lên và thạc sĩ đạt 8,0 trở lên (theo thang điểm 10), được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp và được bố/mẹ hoặc người bảo lãnh có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với trường cử dự tuyển quy định tại Điều 4 của Quy định về Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.3. Điều kiện cụ thể khác đối với người dự tuyển dự tuyển trình độ thạc sĩ:

Người dự tuyển cần có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên với kết quả học tập đạt 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương). Trường hợp được đào tạo ở nước ngoài thì đánh giá loại tốt nghiệp, kết quả học tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước sở tại hoặc xét tương đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam

6.Yêu cầu về ngoại ngữ 

6.1. Trường hợp không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ

Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chương trình đại học và/hoặc cao học toàn thời gian ở nước ngoài với ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh hoặc tiếng Hoa thì được miễn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ.

6.2. Trường hợp có yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ

Người dự tuyển tốt nghiệp đại học, cao học ở Việt Nam hoặc ở các nước không sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa trong học tập thì phải có chứng chỉ tiếng Anh hoặc chứng chỉ tiếng Hoa được cấp không quá 02 năm tính đến thời điểm dự tuyển.

a.Yêu cầu về tiếng Anh:

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 73 điểm/TOEFL CBT 173 điểm/TOEFL PBT 550 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR do các đơn vị công nhận cấp. (không chấp nhận chứng chỉ TOEIC).

Ghi chú: Người dự tuyển có điểm TOEFL-PBT 500 trở lên có thể đi thẳng vào đợt sơ tuyển lần 1 (xem điều 8.1), muốn đi thêm vào đợt tuyển lần 2 (xem điều 8.2), thì phải có điểm TOEFL-PBT 550 điểm.

b.Yêu cầu về tiếng Hoa: Chứng chỉ Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ TOCFL của Đài Loan cấp 3 trở lên

7. Hồ sơ và địa chỉ nhận hồ sơ:

7.1 Thời gian nhận hồ sơ:

Trước ngày 30/04/2016 Người dự tuyển cần hoàn thành hồ sơ d tuyển bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa gửi bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM, địa chỉ: tầng 19 tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Quận 11, TPHCM. Điện thoại: 08-39651562; fax: 08-39651563; Email: tweduvn@gmail.com

Người dự tuyển có thể tham khảo các mẫu cần thiết được công bố trên các websites: http://www.vied.vnhttp://esit.org.tw và http://www.tweduvn.org/vn).

(1). Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại phụ lục 1);

(2). Bản sao dịch công chứng văn bằng và bảng điểm tất cả các năm học đại học, sau đại học (giấy tờ này phải được công chứng tại Văn phòng lãnh sự- Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

(4). Kế hoạch/đề cương học tập/nghiên cứu (tối thiểu 500 từ);

(5). 02 thư giới thiệu của 02 giáo sư hoặc nhà khoa học về ngành học đăng ký dự tuyển;

(6). Tài liệu liên quan đến hoạt động khoa học/nghiên cứu (nếu có); Danh mục các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu (nếu có);

(7). Chứng minh tài chính;

(8). Bản sao hộ chiế;

(9). Các giấy tờ khác (nếu có)

Toàn bộ giấy tờ cần trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy. Bản chính hồ sơ dự tuyển cần đựng trong túi hồ sơ riêng kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi “Hồ sơ dự tuyển đi đào tạo sau đại học tại Đài Loan theo Chương trình VEST 500” và danh mục các loại giấy tờ có trong túi, ghi rõ địa chỉ liên hệ, các số điện thoại cố định, di động, e-mail thường sử dụng và fax (nếu có) để liên lạc.

7.2 Địa chỉ nhận hồ sơ:

Người dự tuyển căn cứ vào địa chỉ hộ khẩu mà gửi hồ sơ về Hà Nội (khu vực từ Huế trở ra Bắc) hoặc Thành phố Hồ Chí Minh (Khu vực Đà Nẵng trở vào Nam).

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội (hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc)

Phòng 305 số 239 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Education Division, Taipei Economic and Cultural Office in Hanoi, Vietnam

Room 305, HITC Building, 239 Xuan Thuy Road, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam  Email: tweduvn@gmail.com;  Website: http://www.tweduvn.org

Tel:+84-4-3833-5501 ext. 458~9; Fax:+84-4-3226-2114 

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh (hộ khẩu từ Đà Nẵng trở vào Nam)

Phòng 220 số 336 đường Nguyễn Tri phương, phường 4, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Education Division, Taipei Economic and Cultural Office in Ho Chi Minh City

Room 220, 336 Nguyen Tri Phuong Street, Ward 4, District 10, HCM City, Vietnam Tel: +84-8-3834-9160 ext. 22022203; Fax: +84-8-3834-9180

8. Quy định về hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển học bổng NSNN với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Học bổng này được chia thành 2 giai đoạn, sơ tuyển và xét tuyển.

8.1 Sơ tuyển

Do Văn phòng Tinh Anh (Đề án du học) - Bộ Giáo dục Đài Loan (ESIT) và Liên minh các trường đại học Đài Loan cùng xét duyệt hồ sơ dự sơ tuyển. Sơ tuyển dựa trên các hồ sơ của người dự tuyển mà đưa ra quyết định hồ sơ đó có đậu và được cấp học bổng hay không.

8.2 Xét tuyển

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xét tuyển để cấp học bổng ngân sách nhà nước Việt Nam dựa trên kết quả sơ tuyển của phía Đài Loan và hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt của người dự tuyển (đăng ký online tại địa chỉ  http://tuyensinh.vied.vn và hồ sơ giấy) đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các thông báo tuyển sinh theo các đề án đào tạo bằng ngân sách nhà nước sẽ được công bố trên các trang web: www.moet.gov.vn và www.vied.vn trong tháng 8.

Căn cứ Quyết định phê duyệt trúng tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo tiếp nhận của cơ sở đào tạo tại Đài Loan với các điều kiện tiếp nhận phù hợp quy định của học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam và hồ sơ hợp lệ của người dự tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định cấp học bổng và giấy chứng nhận cho người trúng tuyển trước khi người trúng tuyển sang Đài Loan nhập học và Thư đồng ý cử đi học thông báo cho văn phòng ESIT.

Ghi chú: nếu người dự tuyển khai man hồ sơ sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam, phí thủ tục sẽ không được hoàn trả lại.

Các giao đoạn xét tuyển trên, người dự tuyển thông qua vòng sơ tuyển, nhưng chưa thông qua vòng xét tuyển, thì trường Liên minh có quyền quyết định chấp nhận hoặc cấp học bổng cho người dự tuyển ; Nếu thông qua vòng sơ tuyển nhưng không thông qua vòng xét tuyển, nhưng người dự tuyển vẫn muốn được hưởng chế độ miễn học phí của trường. Nếu thông qua Đề án này xin nhập học tại Đài Loan, thì cũng được liệt kê thuộc trường hợp đặc biệt của Đề án này.

9. Dự kiến quy trình tuyển sinh:

-VIED và Văn phòng kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam sẽ công bố thông báo hướng dẫn dự tuyển vào tháng 1.

-Tiếp nhận hồ sơ dự sơ tuyển: Người dự tuyển thực hiện đăng ký online hồ sơ tại trang web của các trường thuộc danh sách liên minh VEST500, đồng thời gửi hồ sơ giấy về cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội và TPHCM trước cuối tháng 4;

-Sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ đăng kí online, sẽ bắt đầu tiến hành xét sơ tuyển vòng 1, thứ tự xét tuyển sẽ do hệ thống thông báo các trường tiến hành xét tuyển, kết quả xét tuyển sẽ được thông báo cho văn phòng ESIT trước cuối tháng 5.

-Văn phòng ESIT sẽ căn cứ vào thứ tự nguyện vọng của người dự tuyển trong hệ thống, sau đó sẽ gửi Thư chấp nhận học cho văn phòng ESIT, sau đó chuyển thư cho người dự tuyển.

-VIED, văn phòng ESIT và phòng Giáo dục (TECO) sẽ công bố danh sách trúng tuyển vào đầu tháng 6.

-Người dự tuyển nộp hồ sơ để dự xét tuyển học bổng NSNN theo hướng dẫn của Bộ GDĐT cho Cục đào tạo với nước ngoài.

- Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED)- Bộ giáo dục và Đào tạo Việt nam sẽ công bố kết quả trúng tuyển vào tháng 8.

-Người dự tuyển trúng tuyển chậm nhất vào cuối tháng 7 phải trả lời cho phía Đài Loan là sẽ sang học hay không hoặc sẽ xin phép dời lại sau, nếu dời sau thì người dự tuyển phải xin phép sự đồng ý của trường mà mình theo học. Nếu được chấp nhận sẽ được bảo lưu tư cách nhận học bổng trong một học kì hoặc một năm.

-Người dự tuyển trúng tuyển tham dự buổi tập huấn trước khi sang Đài Loan (dự kiến tiến hành trong 01 ngày);

-Người dự tuyển trúng tuyển nộp Giấy khám sức khoẻ và các giấy tờ liên quan tiến hành xin visa vào Đài Loan. Đồng thời hoàn thành thủ tục đi học với Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Người dự tuyển trúng tuyển sang trường nhập học theo thời gian quy định.

Ghi chú: Người dự tuyển thông qua kết quả sơ tuyển nhưng chưa được xét tuyển đợt 2, nhưng sau khi được phía trường Đài Loan nhận nhập học, thì phải trong vòng 1 tháng sau khi nhận được thư phải trả lời cho trường có đến học hay không. Người dự tuyển thông qua kết quả sơ tuyển nhưng chưa được thông qua xét tuyển đợt 2, sau khi có kết quả xét tuyển đợt 2 trong vòng 1 tháng phải trả lời cho phía trường Đài Loan có đến học hay không. Cả hai trường hợp trên đều phải chứng minh tài chính khi đi xin visa.

10. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng tuyển

10.1. Người trúng tuyển được Văn phòng ESIT và Liên minh các trường Đài Loan nhận nhập học vòng sơ tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét phê duyệt trúng tuyển nếu đáp ứng các điều kiện được cấp học bổng ngân sách Nhà nước của các đề án đào tạo cán bộ tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước. Người trúng tuyển phải tuân thủ những quy định và dự trù kinh phí của ngân sách Nhà nước.

10.2. Người trúng tuyển phải cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và về nước công tác như đã cam kết, nếu không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không trở về nước công tác sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước. Cam kết phải được xác nhận theo quy định của các chương trình học bổng ngân sách nhà nước.

10.3. Sau khi có quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách trúng tuyển, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội và Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức buổi tập huấn để thông báo và hướng dẫn cho người trúng tuyển hoàn tất thủ tục lên đường đi học.

10.4. Người dự tuyển trúng tuyển sẽ được cấp học bổng đồng thời cần thực hiện nghĩa vụ của người được cấp học bổng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. Thời gian cấp học bổng sẽ căn cứ theo giấy tiếp nhận của cơ sở đào tạo ở nước ngoài nhưng không quá thời gian quy định tại Mục 1 của Thông báo này. 

10.5. Trường hợp người trúng tuyển theo Chương trình học bổng này nhận được học bổng khác của cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài cấp với chế độ kinh phí bằng hoặc cao hơn học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam thì việc trúng tuyển học bổng theo Chương trình học bổng này sẽ bị hủy bỏ và người trúng tuyển chỉ được hưởng 01 học bổng do cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài cấp. Nếu học bổng được cấp ở mức thấp hơn chế độ hiện hành của học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét cụ thể việc cấp bù để đạt mức quy định.

10.6. Người dự tuyển trúng tuyển phải thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020" và các văn bản tài chính liên quan về các đề án đào tạo cán bộ tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

11. Các trang web để tham khảo: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo (VIED): http://www.moet.gov.vn và http://www.vied.vn

Văn phòng Tinh Anh du học Đài Loan - Bộ Giáo dục Đài Loan (Elite Study in Taiwan Project Office, ESIT 

http://www.esit.org.tw

Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam- Phòng Giáo dục 

http://www.tweduvn.org/vn

Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại TPHCM- Phòng Giáo dục

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 280
Hôm nay: 3062
Hôm qua: 21694
Tổng cộng: 38121855