DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 -2018

| In DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 -2018

  

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2018 

 

THÔNG BÁO

V/v Danh sách sinh viên nợ học phí HK2 năm học 2017 -2018

 
 

 

 

Căn cứ vào thông báo số 902/TB-DCT ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2017-2018.

Đến ngày 16.03.2018 là hạn cuối cho các bạn sinh viên đóng học phí. Nay Phòng Kế hoạch –Tài chính thông báo Danh sách sinh viên còn nợ học phí HK2 năm học 2017 -2018. ( File đính kèm ).

Trường hợp sinh viên đã đóng học phí mà chưa được xóa nợ, các bạn mang theo biên lai thu tiền đến phòng Kế hoạch - Tài chính ( Từ ngày 26/3 đến ngày 29/3 ) để kiểm tra và cập nhật trước khi in danh sách dự thi.

Nhà trường thông báo đến toàn thể HSSV toàn trường biết và chấp hành theo thông báo này ./.

Sinh viên xem danh sách tại đây.

                                                                        TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                       Phạm Xuân Đông

                                                                                                  

 

 

                                                                           

                                                                                                  

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 242
Hôm nay: 9420
Hôm qua: 13179
Tổng cộng: 28064854