Thông báo về việc tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm đợt 1 trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy

| In Thông báo về việc tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm đợt 1 trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Số:   153/TB – DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm đợt 1

trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy

 


Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-DCT ngày 16 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành quy định tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên chính quy trong Trường. Và nhằm tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên hệ đại học và cao đẳng chính quy trong Trường về việc tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng mềm như sau:

1.       Danh mục các Kỹ năng tổ chức huấn luyện trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

STT

Kỹ năng

Thời lượng học

Lịch học

Sinh viên năm

 
 

1

Kỹ năng xây dựng mục tiêu và tạo động lực bản thân

10 tiết

Các buổi tối và ngày thứ 7 & CN

1

 

2

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

10 tiết

 

3

Kỹ năng thuyết trình

10 tiết

2

 

4

Kỹ năng hướng nghiệp và chuẩn bị hành trang việc làm

10 tiết

 

5

Kỹ năng tư duy sáng tạo

10 tiết

3

 

6

Kỹ năng lãnh đạo/khả năng xây dựng nhóm

10 tiết

 

7

Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng

10 tiết

4

 

8

Kỹ năng tác phong công nghiệp

10 tiết

 

2.    Tổ chức lớp

-         Thời gian đăng ký: Từ ngày 24/03/2018 đến 27/03/2018

-         Các sinh viên đăng ký trực tuyến qua mạng tại trang web: http://sinhvien.hufi.edu.vn

           -          Học phí: Miễn phí

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-                      Như trên;

-                      Lưu: VT, DVĐT&HTSV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Đã ký

 

Nguyễn Xuân Hoàn

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 58
Hôm nay: 1466
Hôm qua: 18115
Tổng cộng: 31203753