Thông báo về lịch thi kết thúc học phần các học phần trong học kỳ II năm học 2017 - 2018

| In Thông báo về lịch thi kết thúc học phần các học phần trong học kỳ II năm học 2017 - 2018

 THÔNG BÁO

Về lịch thi kết thúc học phần
các học phần trong học kỳ II năm học 2017 - 2018                      

Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018, nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về lịch thi kết thúc học phần các học phần trong học kỳ II năm học 2017 – 2018 như sau:

1.   Lịch thi kết thúc học phần các học phần trong học kỳ II năm học 2017 – 2018: có 2 đợt

-     Đợt 1: từ ngày 16/04/2018 đến ngày 27/04/2018 (đối với một số lớp học phần kết thúc trước ngày 16/04/2018).

-     Đợt 2: từ ngày 11/06/2018 đến ngày 24/06/2018 (đối với tất cả các lớp học phần còn lại sau đợt 1).

-     Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn trước 2 tuần khi bắt đầu thi.

2.   Điều kiện và yêu cầu:

-     Những trường hợp nợ học phí của học phần nào sẽ không có lịch thi kết thúc học phần của học phần đó.

-     Sinh viên theo dõi lịch thi tại cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn để dự thi chính xác.

-     Khi đi thi sinh viên mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy Chứng minh nhân dân.

-     Sinh viên thực hiện đúng các quy định về thi và kiểm tra.

3.   Tổ chức thực hiện:

-     Các khoa thông báo đến sinh viên.

-     Sinh viên căn cứ tiến độ có kế hoạch học tập, ôn tập hợp lý để dự thi đạt kết quả tốt.

Trân trọng./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 364
Hôm nay: 9546
Hôm qua: 13179
Tổng cộng: 28064980