Phát chứng chỉ GDQP và chứng chỉ GDTC cho sinh viên viên khóa 05ĐH và khóa 15CĐ

| In Phát chứng chỉ GDQP và chứng chỉ GDTC cho sinh viên viên khóa 05ĐH và khóa 15CĐ
Phòng Đào tạo mời Lớp trưởng/Bí thư các lớp: 05DHTH1, 05DHTH2, 05DHTH3, 05DHTH4, 05DHDT1, 05DHDT2, 05DHDT3, 05DHDT4, 05DHDT5, 05DHCK1, 05DHCK2, 05DHCK3, 05DHCK4, 05DHHH1, 05DHHH2, 05DHHH3, 05DHHH4, 05DHHH5, 05DHTP1, 05DHTP2, 05DHTP3, 05DHTP4, 05DHTP5, 05DHTS1, 05DHTS2, 05DHTS3, 05DHKT1, 05DHKT2, 05DHKT3, 05DHKT4, 05DHSH1, 05DHSH2, 05DHSH3, 05DHMT1, 05DHMT2, 05DHMT3, 05DHQT1, 05DHQT2, 05DHQT3, 05DHQT4, 05DHNH1, 05DHNH2, 05DHNH3, 05DHDB1, 05DHDB2, 15CDTH1, 15CDTH2, 15CDCK, 15CDNL, 15CDVL, 15CDTP, 15CDKT, 15CDCM, 15CDGD, 15CDHD, 15CDQT liên hệ phòng Đào tạo (phòng C200) để nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh và chứng chỉ Giáo dục thể chất để phát lại cho các bạn sinh viên của lớp mình.
Thời gian nhận: Từ ngày ra thông báo đến ngày 13/4/2018 vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu.
Địa điểm: Phòng C200 (Nhà C).
Ghi chú:

           - Lớp trưởng/Bí thư mang theo thẻ sinh viên/CMND khi đi nhận chứng chỉ.

- Sinh viên khóa 05ĐH và khóa 15CĐ liên hệ Lớp trưởng/Bí thư để ký nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh và chứng chỉ Giáo dục thể chất.
Trân trọng./.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 395
Hôm nay: 780
Hôm qua: 15635
Tổng cộng: 24749910