Thông báo số 01/TB-CTCT&HSSV về việc trừ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy định ngoại trú học kì I năm học 2017-2018

| In Thông báo số 01/TB-CTCT&HSSV về việc trừ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy định ngoại trú học kì I năm học 2017-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & HỌC SINH SINH VIÊN
Số: 01 /TB-CTCT&HSSV

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc trừ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy định ngoại trú
học kì I năm học 2017 - 2018)

          Căn cứ vào quy định về công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ chí Minh (Ban hành kèm theo quyết định số 462/QĐ-TCNTP ngày 25 tháng 5 năm 2010 của hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ chí Minh);
          Căn cứ quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM (Ban hành kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-DCT, ngày 19/6/2017);
          Phòng CTCT&HSSV thông báo danh sách dự kiến sinh viên bị trừ điểm rèn luyện do vi phạm công tác ngoại trú trong học kì I năm học 2017 - 2018 (danh sách đính kèm bên dưới).
          - Mức điểm trừ: 10 điểm/SV.
          - Thời gian phản hồi: Từ ngày 27/02/2018 đến hết ngày 08/03/2018.
          - Cách thức phản hồi: Bí thư hoặc sinh viên lên trực tiếp Phòng CTCT&HSSV(gặp thầy Khương) để phản hồi.
          - Sau thời gian trên, Phòng CTCT&HSSV sẽ không giải quyết thắc mắc, khiếu nại của bất kì trường hợp nào.
          - Do quá trình phân chuyên ngành nên các bí thư và sinh viên lưu ý phải xem điểm toàn khóa theo ngành (ví dụ để xem điểm bị trừ ở lớp 05DHKT1 thì các bí thư và sinh viên phải xem cả lớp 05DHKT2,3,4,5) xem danh sách của lớp mình có bị lạc sang lớp khác không.
          Để đảm bảo sự công bằng và chính xác trong công tác đánh giá rèn luyện của sinh viên, Phòng CTCT&HSSV yêu cầu tất cả các bí thư và sinh viên theo dõi thông tin và nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin sinh viên;
- Website P.CTCT&HSSV;
- Lưu, P.CTCT&HSSV.
TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

CAO XUÂN THỦY


 

*** Để xem và tải danh sách, sinh viên truy cập tại đây./.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 283
Hôm nay: 15944
Hôm qua: 24086
Tổng cộng: 37208658