Thông báo về việc triển khai học tập Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2017 - 2018

| In Thông báo về việc triển khai học tập  Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2017 - 2018

 

     THÔNG BÁO

V/v triển khai học tập

Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2017 - 2018

 

     Căn cứ Kế hoạch 752/KH-DCT ngày 31/10/2018 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV (2017 – 2018);

Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2017 - 2018 và tình hình thực tế của Trường;

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai học tập Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2017 – 2018 như sau:

1.   Đối tượng:

-     Tuần sinh hoạt công dân – HSSV giữa khóa: sinh viên cao đẳng chính quy khóa 16; sinh viên đại học chính quy khóa 06, 07.

-     Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa: sinh viên cao đẳng chính quy khóa 15; sinh viên đại học chính quy khóa 05.

2.   Thời gian học tập:

     Các buổi tối trong tuần và cả ngày chủ nhật, bắt đầu từ ngày 05/03/2018.

3.   Lịch học cụ thể:

-     Phòng Đào tạo đăng ký tự động cho sinh viên.

-     Sinh viên xem thời khóa cá nhân trên trang web http://sinhvien.hufi.edu.vn/

-     Trường hợp không thấy thời khóa biểu học tập thì liên hệ phòng Đào tạo từ ngày 23 -> 25/01/2018.

4.   Tổ chức thực hiện:

-     Trưởng các khoa quản lý sinh viên triển khai đến sinh viên của khoa mình quản lý.

-     Các giảng viên giảng dạy thực hiện giảng dạy theo đúng chương trình và thời khóa biểu.

-     Phòng Thanh tra Giáo dục thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Trân trọng./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 549
Hôm nay: 7300
Hôm qua: 25303
Tổng cộng: 27590611