Thông báo phúc khảo cuối học kì 1 năm học 2017-2018

| In Thông báo phúc khảo cuối học kì 1 năm học 2017-2018

 

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB-DCT-KT&ĐBCL

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc phúc khảo các môn thi cuối học kì 1 năm học 2017-2018

-       Phòng nhận đơn phúc khảo bài thi cuối học kì 1 môn trắc nghiệm khách quan và tự luận bắt đầu từ ngày 01/03/2018 đến hết ngày 16/03/2018

-       Sinh viên cần phúc khảo trực tiếp đến phòng C. 309 trong giờ hành chính, thời gian nêu trên để được hướng dẫn.

-       Sau thời hạn trên Phòng sẽ không giải quyết phúc khảo tất cả các trường hợp chậm trễ.

-       Kết quả phúc khảo công bố ngày 27/03/2018 tại http://sinhvien.hufi.edu.vn/.

 

                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                                      LÊ NGỌC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 64
Hôm nay: 841
Hôm qua: 24092
Tổng cộng: 31305155