Thông báo về việc tổ chức chương trình vận động sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện với chủ đề: “Ngày hội sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM tham gia hiến máu cứu người”

| In Thông báo về việc tổ chức chương trình vận động sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện với chủ đề: “Ngày hội sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM tham gia hiến máu cứu người”

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 26 /TB - DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01  năm 2018

 

 THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình vận động sinh viên

tham gia hiến máu tình nguyện với chủ đề: “Ngày hội sinh viên

trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM tham gia hiến máu cứu người”

 

Căn cứ kế hoạch số 2785/KHPH-BVĐ-ĐHCNTP ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì quận Tân phú về việc tổ chức vận động sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện với chủ đề “Ngày hội sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM tham gia hiến máu cứu người”;

Với mục đích thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hiến máu cứu người. Nhà trường phối hợp UBND phường Tân Sơn Nhì tổ chức phát động chương trình vận động sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện như sau:

1.       Thời gian: lúc 7g00 – 10g00, thứ 2 ngày 29 tháng 01 năm 2018

2.      Địa điểm: Tại sân trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM.

3.      Đối tượng tham dự: sinh viên toàn trường

4.      Thời gian và hình thức đăng ký:

-        Kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 27/01/2018.

-          Sinh viên đăng ký tham gia vào đường link sau: https://goo.gl/gmw2Xo

Trân trọng./

Nơi nhận:

-         Website trường;

-         Các đơn vị có liên quan;

-         Lưu: VT, DVĐT&HTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

  Nguyễn Xuân Hoàn

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 580
Hôm nay: 7405
Hôm qua: 25303
Tổng cộng: 27590716