Thông báo V/v miễn giảm và chuyển điểm học phần đối với sinh viên đại học liên thông khóa 07 tuyển sinh đợt 1

| In Thông báo V/v miễn giảm và chuyển điểm học phần  đối với sinh viên đại học liên thông khóa 07 tuyển sinh đợt 1

 THÔNG BÁO

V/v miễn giảm và chuyển điểm học phần
đối với sinh viên đại học liên thông khóa 07 tuyển sinh đợt 1

         

     Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018;

Căn cứ chương trình đào tạo liên thông;

Căn cứ Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường,

Nay nhà trường thông báo về việc miễn giảm và chuyển điểm học phần đối với sinh viên đại học liên thông khóa 07 tuyển sinh đợt 1 năm như sau:

1.   Đối tượng: Sinh viên đại học liên thông khóa 07 tuyển sinh đợt 1

2.   Điều kiện được miễn giảm:

-     Chỉ miễn giảm các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương.

-     Không quá 07 năm tính đến ngày xét miễn giảm.

3.   Các trường hợp được xét miễn học phần:

-     Nếu học phần đã học có đề cương học phần với nội dung khác biệt dưới 20% so với đề cương học phần trong chương trình đào tạo mà người học phải học thì người học được miễn học, miễn thi, chuyển điểm.

-     Nếu học phần đã học có đề cương học phần với nội dung khác biệt từ 20% cho tới dưới 50% so với đề cương học phần trong chương trình đào tạo mà người học phải học thì người học được xét miễn học, phải thi.

-     Nếu học phần đã học có đề cương học phần với nội dung học khác biệt trên 50% so với đề cương học phần trong chương trình đào tạo mà người học phải học thì người học không được xét miễn học phần.

4.   Quy trình:

-     Bước 1: Sinh viên làm đơn xin miễn giảm học phần (theo mẫu).

-     Bước 2: Sinh viên đóng lệ phí xét miễn giảm tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

-     Bước 3: Sinh viên nộp đơn xin miễn giảm học phần kèm bảng điểm có học phần miễn giảm hoặc chứng chỉ học phần (photo công chứng) đã học và biên lai đóng lệ phí xét miễn giảm về phòng Đào tạo để lập danh sách trình Hội đồng xem xét. Nếu bảng điểm không phải của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh, sinh viên phải gửi thêm một trong các tài liệu sau:

+     Đề cương học phần đã học có xác nhận của trường cũ;

+     Hoặc địa chỉ công bố nội dung học phần tại Website của trường đã theo học.

-     Bước 4: Sinh viên theo dõi kết quả danh sách miễn giảm trên trang web http://sinhvien.hufi.vn

5.   Thời gian nộp hồ sơ miễn giảm: Từ ngày 25/12/2017 đến 15h ngày 28/12/2017 (nộp về phòng Đào tạo)

Ghi chú: Đối với đối tượng tuyển sinh liên thông từ cao đẳng chính quy không đúng ngành và liên thông từ cao đẳng nghề thì học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường ( xem Danh mục các học phần bổ sung kiến thức)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 140
Hôm nay: 156
Hôm qua: 10230
Tổng cộng: 24788799