Thông báo về lịch thi cuối kỳ học kỳ I năm học 2017 - 2018

| In Thông báo về lịch thi cuối kỳ học kỳ I năm học 2017 - 2018

 THÔNG BÁO

Về lịch thi cuối kỳ học kỳ I năm học 2017 - 2018

         

             

Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018, nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về lịch thi cuối học kỳ I năm học 2017 – 2018 như sau:

1.   Lịch thi cuối học kỳ học kỳ I năm học 2017 – 2018:

-     Thời gian thi: từ ngày 25/12/2017 đến ngày 14/01/2018

-   Sinh viên xem lịch thi cụ thể trên trang web http://sinhvien.hufi.edu.vn

2.   Điều kiện và yêu cầu:

-     Sinh viên đã hoàn thành các khoản học phí theo quy định. Những trường hợp nợ học phí của học phần nào sẽ không có lịch thi cuối kỳ của học phần đó.

-     Khi đi thi sinh viên mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân.

-     Sinh viên thực hiện đúng các quy định về thi và kiểm tra.

-     Các Khoa thông báo đến sinh viên.

3.   Tổ chức thực hiện:

-     Nhà trường không in lịch thi cụ thể cho từng trường hợp.

-     Các khoa thông báo đến sinh viên.

Trân trọng./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 428
Hôm nay: 6137
Hôm qua: 16137
Tổng cộng: 24821714