Thông báo về việc tổ chức lớp kỹ năng mềm trong học kỳ 1 năm học 2017-2018

| In Thông báo về việc tổ chức lớp kỹ năng mềm trong học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 737 /TB – DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10  năm 2017

 

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm

trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy

 

 

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-DCT ngày 16 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành quy định tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên chính quy trong Trường. Và nhằm tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên hệ đại học và cao đẳng chính quy trong Trường về việc tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng mềm như sau:

1.            Danh mục các Kỹ năng tổ chức huấn luyện trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

STT

Kỹ năng

Thời lượng học

Lịch học

Sinh viên năm

 
 

1

Kỹ năng khám phá bản thân

10 tiết

Các buổi tối và ngày thứ 7 & CN

1

 

2

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

10 tiết

 

3

Kỹ năng giao tiếp

10 tiết

2

 

4

Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch

10 tiết

 

5

Giải quyết vấn đề - Ra quyết định

10 tiết

3

 

6

Kỹ năng lãnh đạo/khả năng xây dựng nhóm

10 tiết

 

7

Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng

10 tiết

4

 

8

Kỹ năng tác phong công nghiệp

10 tiết

 

2.            Tổ chức lớp

-         Thời gian đăng ký: Từ ngày 27/10/2017 đến 31/10/2017

-         Các sinh viên đăng ký trực tuyến qua mạng tại trang web: http://sinhvien.hufi.edu.vn

-         Sinh viên tham khảo hướng dẫn  đăng ký môn học theo đường link sau: https://youtu.be/0RkHVkRsnYg

 -         Học phí: Miễn phí

Trân trọng./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

đã ký


Nguyễn Xuân Hoàn

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 382
Hôm nay: 761
Hôm qua: 15635
Tổng cộng: 24749891