Bảng quy định giờ học tại Trường

| In Bảng quy định giờ học tại Trường

 

HỌC LÝ THUYẾT

HỌC THỰC HÀNH

Tiết

Buổi sáng

Tiết

Buổi sáng

1

7h00 – 7h45

1

7h00 – 7h45

2

7h45 – 8h30

2

7h45 – 8h30

Giải lao

8h30 – 8h35

Giải lao

8h30 – 8h35

3

8h35 – 9h20

3

8h35 – 9h20

Giải lao

9h20 – 9h30

Giải lao

9h20 – 9h30

4

9h30 – 10h15

4

9h30 – 10h15

5

10h15 – 11h00

5

10h15 – 11h00

6

11h00 – 11h45

6

11h00 – 11h45

Tiết

Buổi chiều

Tiết

Buổi chiều

7

12h30 – 13h15

7

12h30 – 13h15

8

13h15 – 14h00

8

13h15 – 14h00

Giải lao

14h00 – 14h05

Giải lao

14h00 – 14h05

9

14h05 – 14h50

9

14h05 – 14h50

Giải lao

14h50 – 15h00

Giải lao

14h50 – 15h00

10

15h00 – 15h45

10

15h00 – 15h45

11

15h45 – 16h30

11

15h45 – 16h30

12

16h30 – 17h15

12

16h30 – 17h15

Tiết

Buổi tối

Tiết

Buổi tối

13

18h00 – 18h45

13

17h30 – 18h15

14

18h45 – 19h30

14

18h15 – 19h00

Giải lao

19h30 – 19h45

15

19h00 – 19h45

15

19h45 – 20h30

16

19h45 – 20h30

16

20h30 – 21h15

17

20h30 – 21h15

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 276
Hôm nay: 1929
Hôm qua: 15374
Tổng cộng: 29015403