DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TOEIC CHÍNH THỨC KHOÁ THI NGÀY 04/06/2017

| In DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TOEIC CHÍNH THỨC KHOÁ THI NGÀY 04/06/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

                                THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2017

 

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TOEIC CHÍNH THỨC KHOÁ THI NGÀY 04/06/2017

                                           Địa điểm: D.304

                                           Thời gian: Bắt đầu từ 8.00 – cho đến khi kết thúc. 

STT No.

Họ và tên
Full Name

Ngày sinh
Birthday

Số CMND
ID Number

Ghi Chú
Notes

1

Phan Ngọc Trúc

Anh

20-May-96

025365889

 

2

Nguyễn Tấn

Đức

20-Jan-96

01674208387

 

3

Phạm Kiều Diễm

Hảo

17-Nov-97

025599848

 

4

Vũ Khắc Ngọc

Hùng

7-Jun-93

024740284

 

5

Lê Võ Nhật

Huyền

29-Apr-96

241547799

 

6

Mai Thị Thùy

Linh

5-Feb-96

241529187

 

7

Nguyễn Nhật

Linh

4-Apr-97

312318848

 

8

Hồ Thị Thanh

Ly

29-Dec-96

285587050

 

9

Lê Thị Hồng

Mãi

26-Jun-96

215381958

 

10

Nguyễn Hoàng

Minh

22-Mar-97

362480957

 

11

Võ Thanh

Ngân

21-Mar-97

215391975

 

12

Lê Thị Ngọc

Ngân

5-Feb-93

321469347

 

13

Phan Thị Thanh

Nhàn

19-Apr-96

321527382

 

14

Hồ Mỹ

Nhân

20-Aug-96

381840547

 

15

Châu Dương Tài

Nhân

4-Jun-95

381747850

 

16

Lê Nguyễn Khánh

Nhi

22-Dec-97

231126128

 

17

Trần Thị Ngọc

Nhu

13-Oct-97

312331597

 

18

Tăng Thị Huỳnh

Như

3-Jun-97

025521932

 

19

Võ Thị Lệ

Phước

5-Aug-84

212287619

 

20

Lý Thị Tú

Quyên

1-Feb-96

366067084

 

21

 Nguyễn Minh

Sơn

26-Jul-96

261366809

 

22

Huỳnh Thị Ngọc

Thắm

24-Feb-97

341848537

 

23

Nguyễn Thu

Thủy

14-Nov-96

272432319

 

24

Nguyễn Ngọc

Thụy

29-Jun-96

025604951

 

25

Võ Trường

Toàn

27-Feb-97

334872567

 

26

Đỗ Cao

Trí

6-Jun-94

301502254

 

27

Lê Dũng

Trí

28-Sep-97

025854283

 

28

Bùi Xuân Vương

25-Aug-95

01645975583

 

 

              GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-  Lưu Văn phòng TTNN.

-  Thông báo trên Website

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 315
Hôm nay: 2283
Hôm qua: 43939
Tổng cộng: 30216145